کد خبر: ۶۱۱۳۸
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۹

اهداف کیفی ۱۴۰۳ خودروهای سواری و تجاری قابل دسترسی است؟

اهداف کیفی خودرو سواری و تجاری در سه شاخص کیفیت، خدمات فروش و پس از فروش برای سال جاری از سوی معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام شد.

 
به گزارش خودروکار؛ در این آیین نامه خلاصه ای از آخرین وضعیت کیفی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ و اهداف پیشنهادی تعیین شده در سال جاری اعلام شده است.
براساس این ابلاغیه هدف پیشنهادی سلامت خودرو در زمان تحویل در سال جاری ۱۰۰ درصد پیش بینی شده این در حالیست که این عدد در سال گذشته معادل ۹۶.۴ درصد بوده است.
متوسط شاخص رضایت از کیفیت اولیه محصول ( سه ماه اول مالکیت خودرو پیمایش ۴ هزار کیلومتر) تا پیش از سال جاری معادل ۶۹۵ بوده که در سال جاری با سه درصد رشد در خودروهای تولید داخل این عدد باید به ۷۴۰ و در خودروهای مونتاژی به ۷۷۰ افزایش یابد براین اساس میانگین این شاخص در سال جاری باید به ۷۵۵ برسد.
خودروسازان در سال جاری در بخش تداوم دوام کیفیت به عنوان دیگر شاخص کیفیت نیز ملزم به ارتقا هستند براین اساس این افت در سال گذشته ۷.۲ درصد اعلام شده که باید در سال جاری به ۳.۸ درصد افت کاهش یابد .
متوسط شاخص IQS که همان ایراد مشاهده شده در سه ماه نخست مالکیت خودرو است نیز نیازمند بهبود است از این رو پیش بینی شده این شاخص با ۱۰ درصد رشد از ۲.۶۸ درصد در سال گذشته به ۲.۰۶ درصد در سال جاری برسد.
سطح کیفی خودرو به عنوان شاخص پایانی در بخش کیفیت نیز نیازمند بهبود است. این شاخص که به معنای میزان کیفیت خودروی ارزشیابی شده از طریق انجام بازرسی فنی و تعیین امتیاز کیفی خودرو است تا پیش از سال ۱۴۰۳ معادل ۹۷.۷ درصد بوده که پیش بینی شده با ۵ درصد بهبود به ۶۰ کاهش یابد.
در بخش خدمات فروش نیز سه شاخص نیازمند اصلاح پیش بینی شده است.رضایت از خدمات فروش در سال گذشته معادل ۷۰۱ بوده که پیش بینی شده با ۵ درصد بهیود به ۷۵۰افزایش یابد.
در سال جاری پیش بینی شده نسبت توزیع سطوح کیفی نمایندگی های مجاز خدمات فروش رتبه یک ۳۵ درصد، رتبه دو ۶۰ درصد، رتبه سه ۵ درصد و رتبه چهارم صفر درصد باشد.
همچنین پیش بینی شده در بخش فروش درصد خودروهای به موقع تحویل شده نسبت به کل خودروهای فروخته شده از ۸۴.۹ درصد در سال گذشته به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
 در بخش خدمات پس از فروش نیز هدف گذاری های جدی صورت گرفته و براساس آن پیش بینی شده تا رضایت از خدمات پس از فروش از ۷۹۰ در سال گذشته با سه درصد رشد به ۸۲۰ افزایش یابد.
نسبت توزیع سطوح کیفی نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش نیز در سال جاری بهبود یافته و نمایندگی های رتبه یک ۶۵ درصد، رتبه دو ۳۲ درصد و رتبه سه ؛ ۳ درصد و رتبه ۴ صفر درصد خواهد بود.
آخرین شاخص در بخش خدمات پس از فروش مهارت پرسنل فنی شبکه نمایندگی های مجاز خواهد بود و براساس آن در سال جاری شاهد رشد شاخص از ۹۲ درصد در سال گذشته به ۱۰۰ درصد در سال جاری خواهیم بود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار